Jak sprawdzić kwoty zwrotów

informacje korona

W Belgii praktycznie zawsze trzeba coś dopłacić za wizytę lekarską czy pobyt w szpitalu. Szczególnie wtedy, gdy ubezpieczony nie poszerzył swojego pakietu ubezpieczeniowego o dodatkowe produkty. Na jakie zwroty można liczyć?

 

Każda osoba, która jest zapisana do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii i poprawnie je aktywowała, ma prawo do zwrotów za wizyty lekarskie, leczenie szpitalne, badania i leki. Nie ma tu znaczenia, czy lekarz prowadzi praktykę prywatną, czy podlega pod publiczny system. Kwota zwrotu jest ustalona kwotowo i zawsze jest taka sama. Różnica w kwocie zwrotów wynika od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i umowy podpisanej miedzy lekarzem a instytucją INAMI/RIZIV (fr. Conventionné / non conventionné, nl. met overeenkomst / zonder overeenkomst). Beneficjent – czyli ubezpieczony - może natomiast mieć standardowe ubezpieczenie podstawowe lub poszerzone – o tzw. status BIM – który osobom w trudnej sytuacji daje większe zwroty za leczenie.


Jak sprawdzić, na jaki zwrot możemy liczyć? Otóż trzeba otworzyć wyszukiwarkę na stronie INAMI/RIZIV.
Wersja francuska – tutaj: https://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/fr/search
Wersja niderlandzka – tutaj: https://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/nl/search
Tam po wpisaniu 6-cio cyfrowego kodu usługi medycznej, jaka zostanie nam wykonana, bądź jaką nam wykonano, otrzymamy dokładny jej opis, w tym kwoty interwencji podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii. Wyszukiwania można dokonać nie tylko na podstawie kodu, ale słów kluczowych czy rozwijanej listy, wskazującej poszczególne dziedziny/usługi medyczne.
Masz białą kartkę – potwierdzenie wizyty lekarskiej? Tam znajdziesz kod usługi. Wpisz w wyszukiwarce i sprawdź. Zanotuj. Przedłuż potwierdzenie do zwrotu w swojej kasie ubezpieczeń zdrowotnych. Zobacz, ile Ci zostanie zwrócone i porównaj z zanotowanymi danymi. Zobaczysz, jak to działa.
Przykład 1: Mężczyzna o statusie standardowym (bez zwiększonych zwrotów) był u lekarza – chirurga na konsultacji chirurgicznej. Lekarzowi zapłacił 50 euro. Lekarz na potwierdzeniu wizyty wpisał kod 101275. Wpisujemy ten kod w wyszukiwarce. System wyrzuca dokładny opis. Wybieramy pole: „Honoraires et remboursements” / „Honoraria en vergoedingen”. W tabelce widać, że stawka INAMI/RIZIV za taką wizytę to 24,60 euro (pozycja 0). Poniżej, widać, że ubezpieczenie zwróci 12,60 euro za wizytę (pozycja 1600), zaś udział własny to 12 euro (3600). Kwota 50,00 euro – 24,60 euro = czyli 25,40 euro to dopłata z własnej kieszeni dla danego lekarza. De facto koszt wizyty wyniesie zatem 25,40 euro + 12,00 euro = czyli 37,40 euro.
Przykład 2: Kobieta urodziła dziecko w szpitalu w ciągu dnia roboczego. Szpital wystawił fakturę, a na niej znalazł się między innymi kod 422225. Wpisujemy ten kod w wyszukiwarce. System wyrzuca dokładny opis. Wybieramy pole: „Honoraires et remboursements” / „Honoraria en vergoedingen”. Na liście widać, że największa kwota, jaką ubezpieczenie zdrowotne zapłaci to 211,50 euro. W tabeli opisano szczegółowo kwoty zwrotów w zależności od statusu ubezpieczonego, a także statusu lekarza (respektujący składki maksymalne czy nie). Teraz pozostaje analiza faktury ze szpitala – czy dana kwota została już zafakturowana dla kasy ubezpieczeń, czy jeszcze nie. Jeśli nie, to na taką kwotę zwrotu – z tytułu danego kodu – można liczyć.
Uwaga: warunkiem otrzymania zwrotów jest aktywne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Do tego konieczne są:
zapisanie się do ubezpieczenia zdrowotnego (fr. mutualité, nl. ziekenfonds)
opłacanie składek miesięcznych za ubezpieczenie podstawowe,
opłacone składki na ubezpieczenie społeczne (ONSS lub INASTI).
Uwaga: powyższe traktuje o ubezpieczeniu podstawowym. Nie mówimy tu o ubezpieczeniach dodatkowych typu: Hospitalia+, Dentalia+ itp.
Nie masz wybranego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii? Zapraszamy do kontaktu, a pomożemy Ci tą sprawę uregulować. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdej osoby zameldowanej w Belgii.
 

porady