Polski Bal już po raz osiemnasty

bal

W lutym, po trzech latach przerwy, w salonach renomowanego hotelu Steingenberger Wiltcher’s w Brukseli, odbył się osiemnasty już, Bal Polski.
Tym razem organizatorem i głównym gospodarzem wieczoru był Lion’s Club International Brussels reprezentowany przez jednego z jego założycieli Jerzego Prus Więckowskiego. Wspomagała go ofiarnie Polska Organizacja Turystyczna z Brukseli. Przewodniczącym Komitetu Honorowego był Ambasador Polski w Królestwie Belgii pan Artur Orzechowski. Międzynarodowy charakter Balu podkreślali liczni przyjaciele Polski, goście z Belgii, Holandii, Niemiec i Francji.

bal

Nagrody w cieszącej się dużym powodzeniem loterii, wśród których dominowały pobyty w atrakcyjnych polskich hotelach spa,  ufundowali miedzy innymi: Hotel Niebieski z Krakowa, Hotel & Spa Dr Ireny Eris, POT z Brukseli, nie zabrakło też wsparcia ze strony miejscowych sponsorów.

bal

Bal Polski 2020 po raz kolejny stał się okazją do prezentacji historycznych, turystycznych i biznesowych walorów Polski w stolicy Europy i potwierdził potrzebę organizowania kolejnych.