Chłodnym spojrzeniem na ostateczność...

pogrzeb

Nigdzie się jeszcze nie wybierasz? A znałaś/łeś osoby, które żyły pełnią życia i zaskakująco szybko odeszły? One też nie planowały umierać, wręcz chciały żyć! Los miał jednak inne plany…

Trudno jest mówić o rzeczach, które wydają się odległe, o których na co dzień nie myśli się. Człowiek chce być szczęśliwy i cieszyć się życiem tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Mało kto w swoim życiu kieruje się maksymą „memento mori” i trudno się temu dziwić. Czas biegnie tak szybko, i w tym pędzie zapominamy, że każdego dnia może wydarzyć się coś nieoczekiwanego. Warto więc może zatrzymać się na chwilę i poświęcić chwilę czasu na refleksję: co by się stało, gdyby mnie teraz zabrakło? Jakie konsekwencje przyniesie to dla moich bliskich, mojej rodziny, ludzi, których kocham? To, że nas kiedyś zabraknie jest pewne, nie wiemy tylko kiedy. W jakiej sytuacji? Jest to nieuchronne przeznaczenie każdego człowieka i oby nie wypełniło się ono dzisiaj, jutro, za miesiąc tylko za wiele lat. Pamiętajmy, że nikt nie zna dnia ani godziny….
Co się stanie, gdy przeznaczenie wypełni się i nastąpi zgon? Belgijski system ubezpieczeniowy różni się znacząco w tym względzie od znanego wszystkim Polakom systemu polskiego. Ubezpieczyciel w Belgii nie wypłaca bowiem żadnego zasiłku pochówkowego. Rodzina osoby ubezpieczonej w tradycyjnym systemie ubezpieczeń społecznych nie otrzyma żadnej kwoty, żadnego wsparcia!
Zgon powoduje również poważne implikacje w instytucjach finansowych, tym bardziej, że są one zobligowane do rygorystycznego przestrzegania prawa. W efekcie, po otrzymaniu informacji o zgonie, bank blokuje konta bankowe zmarłego, rachunki, fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz dostęp do skrytek bankowych. Procedura ta może okazać się bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, jeśli dotyczy np. małżeństw. Blokowane są wszystkie konta, na których figuruje zmarły – także, jeśli tylko jako współwłaściciel. Celem tej procedury jest zapewnienie pokrycia długów zmarłego, kredytów, należnych podatków i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego. 
Co powinien/na zrobić partner/partnerka osoby zmarłej? Zdecydowanie należy jak najszybciej załatwić formalności w gminie i w banku. W gminie należy przedłożyć akt zgonu wydany przez lekarza, dokument tożsamości zmarłego, „carnet de mariage”, jeśli istnieje. Należy zając się również pochówkiem. Co zrobić, by pomimo zawiłych formalności, do których – ze względu na smutek po stracie bliskiej osoby - tak naprawdę nie ma się głowy? Jak uzyskać pomoc i zapewnić godne pożegnanie zmarłej osoby?

Wszystko to staje się prostsze, gdy ma się wykupione ubezpieczenie od kosztów pochówku. Jest to specjalny rodzaj ubezpieczenia, które w razie zgonu zapewni wsparcie rodzinie/bliskim. Wystarczy jeden telefon! 
W ramach ubezpieczenia pokryć można wszelkie uzasadnione wydatki, zwyczajowo ponoszone w Belgii i bezpośrednio związane z organizacją pogrzebu oraz pogrzebem lub kremacją ubezpieczonego zmarłego.


Warto zastanowić się chwilę, ile mogą wynieść takie wydatki oraz czy rodzinę na nie stać.
Oto lista kosztów podlegających opłacie z tytułu ubezpieczenia od kosztów pochówku:

 • przygotowanie/toaleta, konserwacja, balsamowanie i ułożenie w trumnie zmarłego,
 • trumna, całun, urna lub biżuteria żałobna,
 • transport zmarłego karawanem lub innym autoryzowanym środkiem transportu, a także transport krewnych w samochodach ceremonialnych lub w innych autoryzowanych środkach transportu,
 • opracowywanie, drukowanie i dystrybucja klepsydr, ogłoszenia o zgonie, wizerunków okolicznościowych, publikacja w prasie podziękowań i zawiadomienia o zgodnie,
 • kwiaty i wieńce oferowane przez najbliższych krewnych,
 • organizacja i realizacja ceremonii pogrzebowej w amfiteatrze, miejscu modlitwy lub innym odpowiednim budynku do celów ceremonialnych,
 • posiłek (stypa) oferowany bezpośrednio po ceremonii pogrzebowej,
 • pochówek lub kremacja (w tym rozsypanie, pochówek lub pochówek prochów),
 • koncesja na grób lub kolumbarium (w przypadku grobowców wspólnych w części przypadającej na zmarłego),
 • budowa i instalacja pomnika pogrzebowego lub tablicy pamiątkowej,
 • inne posługi spełniające uzasadnione życzenia zmarłego i/lub jego rodziny dotyczące organizacji pogrzebu.

Wszelkie koszty repatriacji uważa się za koszty pogrzebu, a w szczególności koszty transportu zwłok z kostnicy lub szpitala z zagranicy do Belgii lub koszty transportu zmarłego z kostnicy lub szpitala w Belgii za granicę (np. do Polski), w tym trumna niezbędna do tego transportu.
Pamiętaj, smutku bliskim nie zaoszczędzisz, ale możesz im zaoszczędzić kosztów i nadmiernego stresu...
wojtek