EduGandawa - szkoła z sercem

edugandawa

Okazuje się, że nie wszystkie wyrażenia i powiedzenia są równo jasne dla młodego pokolenia mieszkającego poza granicami kraju. Język łączy, ale może też i dzielić, zwłaszcza brak jego znajomości, który zdecydowanie daje się odczuć jako ograniczenie i to nie tylko w sferze komunikacji. Oprócz bogactwa językowego oraz wszystkich aspektów z nim związanych, warto by nasze dzieci wiedziały co nieco o Polsce, o kulturze i niematerialnym dziedzictwie narodowym kraju nad Wisłą.            

  
Dużą rolę gra całkowite zanurzenie, metoda pracy polegająca na jak największym przesiąknięciu językiem polskim. Uczestniczenie w zajęciach sięga dalej niż tylko przyswajanie treści, przetwarzanie informacji w kontekście danej mowy, to także obcowanie z innymi dziećmi o polskich korzeniach. Sytuacje domowe są przeróżne, w niektórych przypadkach rodzice to Polacy, ale nie brakuje rodzin, gdzie polski jest drugim lub nawet trzecim językiem. Wszystkich łączy jednak wspólny mianownik, którym jest rozwijanie języka polskiego.
Polska Szkoła EduGandawa to społeczna instytucja oświatowa, która od września 2016 oferuje uzupełniający program nauczania w języku polskim. EduGandawa to w tym momencie jedyna tego typu instytucja polonijna w prowincji Flandria Wschodnia (Provincie Oost-Vlaanderen) i Flandria Zachodnia (Provincie West-Vlaanderen).
Szkoła funkcjonuje w wymiarze sobotnim, uzupełniając dzienny (obowiązkowy) system nauczania.Już ponad 120 dzieci i młodzieży z różnych zakątków Flandrii przyjeżdża do Gandawy na sobotnie spotkania lekcyjne. Kodowanie języka przynosi największe rezultaty, jeśli rozpoczęte jest od najmłodszych lat, dlatego im wcześniej zostanie rozpoczęta nauka, tym lepiej. Rozpiętość wiekowa wśród uczniów wynosi od 2,5 roku do 14 lat z podziałem na 7 grup (przedszkole, zerówka, KL. 1, KL. 2, KL. 3 i dwie grupy IV). Koncepcja językowa Polskiej Szkoły EduGandawa to proaktywne budowanie zbalansowanej dwujęzyczności. Jest to zamierzone działanie mające na celu formowanie solidnego systemu językowego, który posłuży jako fundament czy dźwignia do nauki innych języków.

Berek to zabawa w ganianego, 
rzut beretem to niewielka odległość, 
a pestka to sprawa prosta do załatwienia

Dla wielu uczniów sobotnie zajęcia w EduGandawie stanowią kontynuację polskojęzycznej edukacji, a tym samym sprzyjają podtrzymywaniu łączności z ojczyzną.
Również dzieci urodzone w Belgii (rodziny polskie, rodziny mieszane) czerpią wiele korzyści z regularnych spotkań lekcyjnych. Zajęcia szkolne to kontakt z polszczyzną w bardzo urozmaiconym kontekście tematycznym, to pozadomowy leksykon słów, wyrażeń i doświadczeń.

edugandawa
Szkoła opiera swój program nauczania na oficjalnej podstawie programowej MEN dla szkół polskich. Ze względu na ograniczenia czasowe program ten jest jednak odpowiednio skrócony i rozpisany na 30 spotkań w roku szkolnym. Założeniem jest, aby prawidłowo ułożony program zajęć współgrał z oświatą belgijską.
Podczas lekcji wykorzystywany jest szereg podręczników, materiałów multimedialnych, publikacji oświatowych, pomocy naukowych oraz wiedza zdobyta podczas licznych szkoleń metodycznych.
Lekcje w polskiej szkole to szósty dzień spędzony na nauce, dlatego potrzeba jest dynamizujących działań dydaktycznych. Stąd oprócz merytorycznej pracy na zajęciach szkoła umożliwia uczniom poszerzanie horyzontów językowych kreując różnorodne okoliczności sprzyjające doświadczaniu i przeżywaniu po polsku.

edugandawa
Ambitne, wszechstronne i zgrane grono pedagogiczne (wszyscy nauczający to dyplomowani nauczyciele i/lub pedagodzy) koordynuje uczniów na ich drodze edukacji polonijnej. Obecnie Polska Szkoła EduGandawa zatrudnia kilkunastu nauczycieli, w tym nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, polonistę, anglistę, historyka, nauczyciela wychowania fizycznego oraz katechetę. W planach jest wprowadzenie geografii jako stałego przedmiotu lekcyjnego oraz współpraca z logopedą.
Z kolei w odpowiedzi na wiele zapytań ze strony rodziców, od stycznia 2020 roku ruszył również oddział języka angielskiego w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci. W planach jest także organizacja zajęć językowych dla rodziców uczniów, aby w ten sposób urozmaicić ich czas poświęcany cotygodniowo na czekanie na swoją pociechę.
Polska Szkoła EduGandawa współpracuje również z wieloma instytucjami polonijnymi, a także z władzami miasta Gandawa, przyczyniając się w ten sposób do budowania pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczności belgijskiej. To właśnie dzięki współpracy z władzami miasta Gandawa udało się wynająć nowoczesny budynek szkoły Freinetmiddenschool na Martelaarslaan w Gandawie.
Co prawda szkoła istnieje dopiero od kilku lat, ale ma już na koncie wiele zrealizowanych projektów (i apetyt na więcej).
Już wkrótce, bo 15 lutego, szkoła organizuje kolejną edycję Balu Karnawałowego dla dzieci, na który serdecznie zaprasza! Wszelkie informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie: www.szkola.edugandawa.be

edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be