Tegoroczne zmiany w Belgii

zmiany 2020

Nadejście nowego roku tradycyjnie wiąże się z wprowadzaniem nowych przepisów i zmian w wielu dziedzinach życia. Nierozerwalnie łączy się też z podwyżkami, które są dla większości z nas niemiłym zaskoczeniem. Także i ten rok, 2020, przynosi kilka istotnych modyfikacji, które przedstawiamy poniżej. 

Od 1 stycznia br. rozpoczęła się 6-ta reforma państwa, w ramach której wprowadzane są w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. W myśl obowiązujących zasad, kwoty wypłacane na dzieci nie różnią się już wysokością w zależności od liczby dzieci i ich kolejności wśród rodzeństwa. Podstawa świadczeń rodzinnych to 150 euro na dziecko. Do tego przysługują dodatki socjalne dla samotnych matek czy ojców, wychowujących potomstwo w pojedynkę. Dodatkowe świadczenia przysługują także gospodarstwom domowym, których roczne dochody nie przekraczają 45 000 euro. Nowa instytucja odpowiedzialna za wypłacanie rodzinnego na obszarze Miasta Stołecznego Bruksela nazywa się Famiris i zastępuje dotychczasowy organ zwany Famifed. Famiris zacznie wypłacać świadczenia od 8 lutego br. Zmiany w systemie wypłaty rodzinnego wprowadzono także na terytorium Walonii. Dzieciom urodzonym w tej części Belgii w tym roku (począwszy od 1 stycznia) przysługuje 155 euro do momentu ukończenia 18 roku życia. Na wszystkie nastolatki, mające między 18 a 25 lat, wypłacane jest 165 euro rodzinnego. Wcześniej obowiązujące reguły uzależniały wysokość rodzinnego od liczby dzieci w rodzinie. 

***


Od 1 stycznia 2020 roku Vivaqua podniosła ceny wody na obszarze stołecznym. Gospodarstwo domowe złożone z dwóch osób zużywających rocznie średnio 70 m³ wody zapłaci obecnie 5,25 euro (TVAC) więcej na rok lub w przyszłym roku drożej o 2,19 proc. Podwyżce ulegają koszty związane z obsługą miejskich urządzeń sanitarnych, stanowiące jeden z elementów całościowej faktury opłacanej przez użytkowników. Opłata ta służy pokryciu kosztów związanych z odbiorem i uzdatnianiem ścieków oraz niezbędnymi inwestycjami w tym zakresie, a także przetwarzaniem deszczówki. Podwyżka umożliwi Vivaqua kontynuowanie rozpoczętych prac mających przyczynić się do odnowienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ceny wody w stolicy kraju nie uległy zmianie od 2014 roku.

woda
***


Od 1 stycznia br. przedsiębiorstwo Sibelga odpowiedzialne za dystrybucję prądu i gazu na obszarze Regionu Stołecznego Miasta Bruksela obniża stawki za przesył tych surowców. Tegoroczna obniżka jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na lata 2020-2024, który przewiduje w przyszłości podwyżkę. Koszty dystrybucji prądu i gazu na całościowej fakturze dla przeciętnego klienta (zużycie 2 800 kWh prądu i 12 000kWh gazu) obniżą się w tym roku o 5,8 proc., czyli 33,70 euro. Planowana w przyszłości podwyżka wyniesie średnio 2,7 proc., czyli 14,50 euro rocznie. Koszty przesyłania stanowią 28 proc. całościowej faktury za gaz i 32 proc. rozliczenia za prąd. 

***


Początek roku przyniósł także zmiany w przepisach dotyczących dopuszczenia do użytkowania samochodów, autobusów i ciężarówek Diesel. Od pierwszego dnia tego roku, pojazdy na ropę zaliczane według norm europejskich do wehikułów Euro 3 (czyli zarejestrowanych między 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2005) dołączyły do spisu samochodów zabronionych do użytkowania w strefie niskiej emisji w Regionie Stołecznym Miasta Bruksela. Kierowcy poruszający się tego typu pojazdami mają prawo do wjazdu na ten obszar maksymalnie 8 dni w roku po wcześniejszym wykupieniu dziennej przepustki w cenie 35 euro.  Do 1 kwietnia br. właściciele samochodów Euro 3 nie będą karani mandatami. Po tym 3-miesięcznym okresie adaptacji będą podlegać karze 350 euro na kwartał. Przypomnijmy, że od 2018 roku cały obszar Regionu Stołecznego Miasta Bruksela jest strefą niskiej emisji (Zone de Basses Emissions - LEZ). 

***


W wyniku zatwierdzenia w listopadzie 2019 roku przez Ministerstwo Energii i Środowiska zasad narzuconych przez dyrektywy europejskie, z pierwszym dniem nowego roku wzrasta procentowy udział biopaliw w benzynie i ropie. W myśl unijnych przepisów prawnych, w litrze benzyny lub ropy musi znajdować się przynajmniej 8,5 proc. biopaliwa, co ma sprzyjać osiągnięciu redukcji emisji dwutlenku węgla o 6 proc. tylko w bieżącym roku. Władze Belgii poszły o krok dalej i zadecydowały, by przyjaznych środowisku paliw sprzedawanych na jej terytorium było więcej – aż 9,6 proc. W związku z powyższym, kierowcy odczują lekką podwyżkę cen ropy i benzyny 95 – o 2 centy na litrze. 

***


Początek tego roku przyniósł także zmiany wysokości honorariów lekarzy. Podwyżki o 1,95 proc. dotyczą wizyt domowych, konsultacji itd. Wzrost ten nie powinien jednak być odczuwany przez pacjentów, którzy otrzymają nieco wyższy zwrot części poniesionych kosztów. Za wizytę u lekarza internisty bez akredytacji trzeba zapłacić 22,22 euro zamiast 21,79 euro. Z kolei konsultacja u doktora akredytowanego to obecnie koszt rzędu 26,80 euro zamiast 26,27 euro. Wizyta domowa kosztuje od stycznia 39,63 euro. Wcześniej było to 38,88 euro. Nieco więcej zapłacimy także za konsultacje u lekarzy pediatrów. Od nowego roku drożeją o 4,7 proc.

***


Z dniem 1 stycznia 2020 roku recepty elektroniczne stają się obowiązkowe dla pacjentów w przychodniach i ambulatoriach. Przepis nie dotyczy lekarzy w wieku 64 lat i więcej, którzy nadal mogą kontynuować wystawianie tradycyjnych recept. Zgodnie z przepisami, papierowe preskrypcje mogą być jeszcze używane podczas domowych wizyt u pacjentów oraz w domach opieki, a także, gdy zaistnieje taka konieczność. Przepisy dotyczą zarówno lekarzy internistów, jak i specjalistów, dentystów oraz położnych. 

***


Od 1 stycznia 2020, każdy szpital ogólny i uniwersytecki powinien należeć do sieci wspólnie działających placówek medycznych. Gotowe do zmian mających obowiązywać od nowego roku okazały się jedynie szpitale walońskie. Pozostałe, we Flandrii i Brukseli, znajdują się dopiero w trakcie reorganizacji. Reforma opracowana przez minister zdrowia Maggie De Block, ma na celu zachęcenie placówek medycznych do współpracy, jak również do efektywniejszego wykorzystania specjalistycznej aparatury znajdującej się w różnych ośrodkach. Celem reformy jest także wprowadzenie oszczędności. W sumie, ma powstać 25 sieci placówek szpitalnych: 13 we Flandrii, 8 w Walonii i 4 w Brukseli. Każdy ze szpitali należących do określonej sieci powinien być w stanie zapewnić pacjentom specjalistyczne leczenie. Opieka zdrowotna chorych wymagających szczególnej troski i wyjątkowych terapii, jak np. onkologicznych czy kardiologicznych, nie będzie dostępna w każdym ze szpitali. Pacjenci będą kierowani do wybranych placówek według ściśle określonych zasad. 

***


Bieżący rok przynosi także zmianę w cenach piwa. Od nowego roku podrożały piwa produkowane przez browary AB InBev i Alken-Maes. Podwyżka nie dotyczy piw bezalkoholowych. Cena beczki piwa Stella wzrośnie o 6 euro, a Jupiler o 2,70 euro. Średnio, browar AB InBev podniesie ceny swoich piw o 2 centy na szklance.

***


Od nowego roku zmianie uległy także opłaty za przesyłki pocztowe. Znaczek na list krajowy typu PRIOR (dostarczony następnego dnia roboczego) kosztuje 1,21 euro, czyli o 21 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim i aż o 53,2 proc w stosunku do 2017 roku. Znaczek na list krajowy typu NON PRIOR (dostarczony maksymalnie w ciągu trzech nich roboczych) to wydatek rzędu 1,01 euro, co oznacza podwyżkę o 6,32 pro. Przesłanie listu na terenie Europy kosztuje 1,61 euro, zaś wysyłki poza nasz kontynent kosztują 1,83 euro. 


***


Z dniem 1 lutego firma autobusowa De Lijn zmienia opłaty za przejazdy. Popularny bilet SMS drożeje aż o 18 proc., co oznacza, że zamiast dotychczasowych 2,25 euro zapłacimy za niego 2,65 euro. Pasażerowie kupujący bilet za pomocą aplikacji, nadal płacą tyle samo, czyli 1,8 euro. Cena karnetu upoważniającego do 10 przejazdów nie ulega zmianie. Zakupując bilet przez smartfona trzeba za niego zapłacić 15 euro. O 1 euro więcej kosztuje ten sam karnet zakupiony za gotówkę. Z 3 do 2,5 euro tanieją bilety na przejazdy jednorazowe, z wyjątkiem biletów kupowanych bezpośrednio u kierowcy. Wówczas nadal kosztuje on 3 euro. Aż o 10 euro drożeje 12-miesięczny Omnipas, za który zamiast 319 euro zapłacimy 329 euro rocznie. Abonament dla seniorów powyżej 65 roku życia drożeje z 54 do 55 euro rocznie. Zakup biletów za gotówkę będzie możliwy w firmie De Lijn tylko do końca czerwca br. Od 1 lipca zacznie obowiązywać zakaz płatności za bilety w tej formie. 


opr. E. Kuzma

Źródło: Le Soir, La Libre Belgique.