Ubezpieczenie zdrowotne – za co zwraca Partenamut w 2020 roku?

euro

Poniżej prezentujemy wybrane usługi medyczne, które podlegają dodatkowej interwencji ze strony ubezpieczyciela Partenamut.

Narodziny dziecka i dzieciństwo:
 • nieinwazyjne testy prenatalne – do 150 euro na ciążę,
 • wizyty lekarskie dziecka do 18 lat u lekarza ogólnego, specjalisty czy kinezy terapeuty – pełna kwota wizyty (ale lekarz musi mieć podpisaną umowę o przestrzeganiu stawek INAMI),
 • becikowe – 350 euro na dziecko, dopisane do ubezpieczenia rodzica,
 • kinezyterapia przed- i po- porodowa – do 100 euro na poród dla matki i dziecka (5 euro/seans i do 20 seansów na poród),
 • pomoc przed- i po- porodowa rodzinie – do 100 euro (5 euro/h pomocy poprzez dofinansowanie czeków titres-services lub czeków ALE, kupionych w ciągu miesiąc przed porodem i do 30 miesięcy po porodzie),
 • opieka nad chorym dzieckiem (do 15 lat) w domu – 18 dni/rok, dofinansowanie 3 euro/h,
 • szczepienia – 25 euro/rok na dziecko,
 • wynajem aparatury – 3 miesiące bezpłatnie na wagę dziecięcą, laktator, pozostałe urządzenia dofinansowanie w 50 % – jeśli zamówione poprzez Partenamut, jeśli poprzez innych dostawców – limit roczny 75 euro,
 • pomoc rodzinie w trakcie lub  po hospitalizacji dziecka – do 200 euro na rok (5 euro/h pomocy poprzez dofinansowanie czeków titres-services lub czeków ALE, kupionych w ciągu 3 miesięcy, w związku z hospitalizacją.
Prewencja i badania przesiewowe:
 • rzucenie palenia – 50 euro/rok na zakup leków lub substytutów nikotyny zakupionych w aptece w Belgii lub w krajach ościennych na podstawie recepty,
 • abonament w klubie sportowym – 50 euro/rok,
 • szczepienia w Belgii – 25 euro/rok,
 • badania przesiewowe: alergii, problemów ze słuchem, nowotworów, chorób układu krążenia, cukrzycy, osteoporozy, układu oddychania i/lub badania wzroku – do 50 euro/rok (10 euro za konsultację),
 • antykoncepcja – do 40 euro/rok.
Leczenie:
 • optyk – do 75 euro/2 lata na zakup okularów, szkieł korekcyjnych, szkieł kontaktowych, operacja laserowa – jednorazowo 100 euro/oko,
 • dietetyk – do 40 euro na rok (10 euro za seans, 4 seanse),
 • akustyk – do 60 euro/ucho przy zakupie aparatu słuchowego – raz na 5 lat,
 • homeopatia, osteopatia, chiropraktyka, akupunktura, mezoterapia, terapia szokowa, terapia relaksowa – do 100 euro/rok (10euro/10 seansów/rok),
 • terapia u licencjonowanego psychologa – do 180 euro (15 euro/8 seansów/rok),
 • leczenie alergii – do 75 euro/rok za odczulanie (do 3 lat w jednym ciągu/raz w życiu), do 25 euro/rok na zakup leków przeciwhistaminowych (5 euro za zakupiony lek), do 50 euro/rok za testy alergiczne,
 • logopeda – do 1000 euro (5 euro/seans, jeśli ubezpieczenie podstawowe nie refunduje),
 • psychomotoryka – do 750 euro/rok (10 euro/seans),
 • leczenie ortodontyczne – do 450 euro/leczenie (825 euro/rok za zgodą lekarza medycyny pracy),
 • produkty homeopatyczne – do 75 euro/rok (50% zapłaconej ceny),
 • pedicure – 30 euro/rok (5 euro/seans/6 seansów/rok) – na podstawie zaświadczenia lekarskiego jeśli poniżej 65 lat.
Choroby ciężkie i przewlekłe:
 • choroba Alzheimer’a lub opieka domowa – do 420 euro/rok (30 euro/dzień, maksymalnie 14 dni/rok),
 • obserwacja psychologiczna – dodatkowe seanse, w zależności od choroby – do 180 euro/rok (15 euro/12 seansów),
 • nowotwory – do 75 euro/rok (jeśli ubezpieczenie podstawowe nie refunduje), żywienie dojelitowe – do 300 euro/rok (25 euro/seans),
 • dietetyk – seanse dodatkowe – do 120 euro/rok u dietetyka (10 euro/12 seansów/rok),
 • wypalenie zawodowe (burn-out) – 25 euro za diagnostykę w specjalistycznym centrum,
 • cukrzyca – do 160euro/rok (50% wartości faktury) za zakup nakłuwaczy, plastrów do czujników glukozy we krwi i igieł do zastrzyków z insuliną.
Hospitalizacja i rekonwalescencja (nie ubezpieczenie Hospitalia):
 • transport pogotowiem ratunkowym – do 1000 euro/rok za transport helikopterem (50% kosztów, jakie pozostają do pokrycia po interwencji ubezpieczenia podstawowego)j
 • duże oparzenia – do 500 euro/rok za odzież ochronną (50% faktury, jeśli ubezpieczenie podstawowe nie interweniuje),
 • pobyt związany z rekonwalescencją – do 980 euro/rok (35 euro/28dni/rok).
Wyjazdy i wakacje:
 • pobyty szkolne, staże, obozy skautów, plenerowe, pobyty językowe lub sportowe – do 100 euro/rok dla dzieci do 18 lat włącznie (10 euro/10 dni/rok), do 250 euro/rok dla beneficjentów podwyższonego zasiłku rodzinnego ze względu na niepełnosprawność (12,50 euro/20 dni/rok).

PartenamuT oferuje również ubezpieczenia dodatkowe:

 • od kosztów leczenia szpitalnego (Hospitalia i Hospitalia+),
 • ambulatoryjnego (Medicalia),
 • dentystycznego (Dentalia+).

Niniejsze opracowanie powstało na bazie materiałów informacyjnych Partenamut, tak więc co do zasady nie stanowi oficjalnej oferty tej kasy ubezpieczeniowej. Ma ono na celu wskazanie, jakie są możliwości zwrotów za usługi medyczne, nie stanowi jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego lub chcesz ubezpieczyć się w firmie Partenamut lub Partena OZV, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj. Nasz specjalista odezwie się tak szybko, jak to możliwe, we wskazanym terminie.

wojciech lapinski