Zweryfikuj wysokość składek na ubezpieczenie społeczne!

skladki ubezpieczenie spoleczne

Trzeci trymestr 2019 roku dobiegł końca. Jest to okres, w którym każdy może już ocenić, jaką kwotę w danym roku zarobi. Pamiętając natomiast, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne to 20,50% wyniku finansowego (przychody – koszty), powiększone o koszty zarządzania kontem klienta przez Kasę Ubezpieczeń Społecznych. Dla uproszczenia można przyjąć, że to 21% wyniku finansowego. Każdy może zatem oszacować, ile zarobi do końca roku, zaś na fakturze kwartalnej z ubezpieczenia społecznego może zweryfikować, od jakiej kwoty odprowadza składki. 

Nie jest problemem, gdy płaci się składki od kwoty wyższej niż ta jaka będzie zarobiona. Nadpłata, na wniosek ubezpieczonego, zostanie zwrócona po rozliczeniu roku. Gorzej jest, gdy składki są za niskie. Wtedy należy spodziewać się tzw. „regularyzacji”. Warto pomyśleć zatem nad dopasowaniem wpłat do wysokości realnego dochodu. Każdy może wpłacić dowolną kwotę na konto, na które opłaca faktury kwartale. Kwota ta zostanie zapisana jako „spontaniczna rezerwa”. Wystarczy w tytule przelewu wpisać: „[swój numer NIS] - RESERVE – 2019”.
Jak sprawdzić własną sytuację? Dla przykładu weźmy fakturę z Partena:
W tabelce na pierwszej stronie odszukujemy pozycję „dochód” (fr.: revenu) i sprawdzamy jej wartość.
Jeśli np. dochód wynosi 22.000,00 euro, to składka kwartalna wynosi 1.175,42 euro kwartalnie.
Następnie szacujemy dochód, jak otrzymamy w tym roku. W przypadku wspólnika (fr.: associe actif) liczymy kwotę wpłat z firmy na konto prywatne + spodziewane przelewy, jakie będą zrobione w tym roku + dodajemy wartość faktur z Partena za cały rok (4 trymestry). Jeśli otrzymana kwota jest wyższa, to należy spodziewać się dopłaty. Wówczas warto zrobić dodatkową rezerwę, by uniknąć niemiłej niespodzianki w momencie „regularyzacji” składek do dochodów. Na przykład, osoba, która uznała, że zarobi 26.500,00 euro powinna odprowadzać kwartalnie 1.415,85 euro. 
Jeśli szacujemy, że dochód będzie niższy niż wartość dochodu z faktury, to będziemy mieć nadpłatę. Należy jednak pamiętać, że dochód minimalny dla osoby samozatrudnionej, od którego naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne to w 2019 roku: 13.550,50 euro.
Jeśli dochód jest niższy, to warto pomyśleć o wniosku na umorzenie składek za ten okres. Z tym jednak nie można czekać. Z wnioskiem o umorzenie możemy zwrócić się tylko za ostatnie 4 kwartały. 
Masz wątpliwości, jaka jest Twoja sytuacja? Chcesz złożyć wniosek o umorzenie składek? Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą Wam w procedurze.
 

wojciech lapinski