Cała Polonia RAZEM

Cała Polonia RAZEM

Lipcowe powodzie i nieszczęście, jakie dotknęło Dom Polski w Ardenach, pokazało, jak w obliczu tragicznych wydarzeń belgijska Polonia potrafi się solidaryzowaċ i organizowaċ natychmiastową pomoc potrzebującym. Kiedy po kilku dniach od powodzi opadły wody, ukazał się ogrom zniszczeń, błoto i śmieci naniesione przez rwący potok. 


Natychmiast przystąpiliśmy do prac porządkowych i  z wielką radością muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się z ogromnym odzewem Polonii i Polaków mieszkających w Belgii. Przyszli z pomocą polscy przedsiębiorcy, osoby indywidualne i młodzież polonijna. Byli obecni nasi wspaniali koloniści z rodzicami, monitorzy i wychowawcy kolonijni, nauczyciele ze szkół polonijnych. 
Najwcześniej zareagowali „Polscy Motocykliści w Belgii - Jeździmy z Pasją”. Wsparcie otrzymaliśmy również  od „Sztabu Pomocy Belgia” w postaci pomocy przy usuwaniu skutków powodzi jak i zakupu potrzebnego sprzętu. Polskie sklepy przekazały żywność i środki czystości. Polska piekarnia „ Rarytas” ufundowała chleb i pączki dla wszystkich pracujących w Comblain la Tour. Młodzież polonijna pracująca w Ośrodku również pomagała sąsiadom będącym w potrzebie - ładować do kontenerów zniszczone przez powódź sprzęty i meble.


W kuchni „ Domu Polskiego” przygotowywany był gorący posiłek który przy pomocy  „Sztabu Pomocy Belgia” został rozdany  okolicznym mieszkańcom. Sztab rozdawał także inne produkty żywnościowe i wodę do picia. Wielkie podziękowania dla Pana Piotra Ładomirskiego , który nadzorował pracę w kuchni, żeby wszystko sprawnie działało . Po kilku dniach w rozmowie telefonicznej otrzymałam podziękowania od Pana Burmistrza Hamoir za pomoc którą okazaliśmy naszym  sąsiadom i mieszkańcom Comblain la Tour. Przekazał, że mieszkańcy są pod dużym wrażeniem polskiej solidarności.
Dzisiaj „Ośrodek Macierzy” wymaga dalszych prac, które pozwolą wznowić jego działalność. Dziękując serdecznie za okazaną pomoc, zapraszam do Comblain na nasze imprezy oraz pobyty indywidualne. 
Na koniec pragnę gorąco podziękowaċ WSZYSTKIM za okazaną pomoc. Była bezcenna. Pozdrawiam ciepło całą Polonię belgijską w imieniu Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.  


Barbara Wojda