Firma w korona-kryzysie

Zgodnie z Dekretem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Belgii z dnia 18/03/2020, firmy dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem mają prawo do:

  • osoby chore – zakażone koronawirusem -  zasiłku chorobowego, gdy będą chore co najmniej 8 dni, zaś prawo do zasiłku nabywają od dnia otrzymania zwolnienia lekarskiego,
  • obniżenia kwartalnych składek prowizorycznych na ubezpieczenie społeczne – jest to szczególnie użyteczne dla tych, którzy płacą składki naliczone na podstawie wysokich dochodów uzyskanych 3 lata temu,
  • odroczenia płatności składek prowizorycznych na ubezpieczenie społeczne za I i II trymestr na okres roku; zapłacić je będzie można później, bez naliczonych odsetek,
  • umorzenia składek prowizorycznych na ubezpieczenie społeczne –  można umorzyć składki za pierwszy trymestr 2020; w uzasadnionych przypadkach można prosić o umorzenie składek za ostatnie 4 kwartały (standardowa procedura, nie kryzysowa),
  • zasiłku pomostowego – osoby, które zostaną zmuszone do całkowitego zaprzestania pracy przez kryzys na okres co najmniej 7 dni mogą starać się o zasiłek, który miesięcznie wyniesie do 1.291,69 euro lub do 1.614,10 euro w zależności od czasu przestoju jak i sytuacji rodzinnej. Taki zasiłek można dostać tylko na 2 miesiące.

Wszelkie wsparcie udzielane przez Belgię wynika z opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w Belgii. Oznacza to, że ten pakiet pomocowy NIE DOTYCZY OSÓB ODDELEGOWANYCH DO BELGII na podstawie dokumentu A1. Polacy pracujący w Belgii na podstawie samo delegowania, bądź delegowania pracownika (A1 + Limosa) powinny dowiadywać się o instrumenty wsparcia jakie oferuje polski system ubezpieczeń społecznych.


Więcej informacji na http://koronawirus.porady.be

wojtek