Kolędy i opłatek w Ambasadzie RP

3

W salonach Ambasady RP w Brukseli  odbyła się tradycyjna już Wigilia Polonijna z udziałem szerokiego grona przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji polonijnych, kombatanckich, szkolnictwa polskiego, duchowieństwa oraz mediów.

#
Wystąpienie i życzenia Ambasadora Artura Orzechowskiego oraz Konsula Jacka Grabowskiego poprzedził koncert współczesnych utworów świątecznych w wykonaniu młodego artysty Michała Wachowiaka. Tradycyjne polskie kolędy zaśpiewali uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli. Po błogosławieństwie ekumenicznym, którego udzielili ks. Damian Kopytto, Koordynator Duszpasterstwa Polskiego w Belgii i ks. Paweł Cecha, Proboszcz Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli, goście dzielili się opłatkiem. Na najmłodszych gości pod choinką czekały słodkie upominki.

#
Coroczne uroczyste spotkanie świąteczne było okazją do zgromadzenia szerokiego grona Polonii belgijskiej i pozwoliło  podsumować  osiągnięcia mijającego roku uświetniające odzyskanie niepodległości, a także zasygnalizować najważniejsze planowane w nadchodzącym roku obchody i rocznice, do których z pewnością zaliczyć trzeba będzie 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Królestwem Belgii.