Informacje z Polski 3/2020

wieliczka

Od 1 czerwca 2020 roku mają zmienić się przepisy regulujące zasady przygotowania narzeczonych do zawarcia ślubu kościelnego. Celem wprowadzanych zmian jest m.in. lepsze niż dotychczas rozeznanie sytuacji, w jakiej znajdują się narzeczeni. Mają temu służyć inaczej sformułowane pytania zawarte w protokole przedślubnym. Przedmałżeńskie spotkanie w kancelarii parafialnej będzie rozpoczynać się od wspólnej modlitwy z duszpasterzem i przysięgi religijnej zobowiązującej przyszłych małżonków do mówienia prawdy. Zdaniem hierarchów kościoła katolickiego ma to na celu podkreślenie znaczenia protokołu i zaprzestanie traktowania go jako czynność wyłącznie biurokratyczną. Obowiązek spisania protokołu spoczywać będzie na parafii, w której para zamierza zawrzeć związek małżeński. Ksiądz będzie musiał poświęcić czas na rozmowę, osobno z narzeczoną, osobno z narzeczonym, a także na wspólną dyskusję z obojgiem kandydatów do sakramentu małżeństwa. Na duchownym spocznie obowiązek zadawania dodatkowych pytań mających doprowadzić do wywiązania się dialogu między narzeczonymi pozwalającego ocenić czy ich intencje są szczere, zgodne z zasadami małżeńskimi nauczanymi przez Kościół, a także czy mogą oni zawrzeć związek sakramentalny w sposób ważny. Zmiany w przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa opisane w specjalnym dokumencie zawierają także szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w sytuacjach nietypowych, jak np. ślub z osobą niewierzącą lub innego wyznania. Określono także zasady działania w przypadku, gdy któreś z narzeczonych było wcześniej w związku z kimś innym, np. w małżeństwie cywilnym lub konkubinacie. 

***

W minionym roku Kopalnię Soli w Wieliczce odwiedziła rekordowa liczba turystów. Nigdy przedtem w podziemiach wielickich nie było tak wielu zwiedzających, jak w ciągu 2019 roku, kiedy to pod ziemię zjechało blisko 1 mln 750 tys. osób. To o ponad 40 tys. więcej niż rok wcześniej.  Solnymi podziemiami wędrowali turyści z ponad 170 krajów. Najliczniej wielicką kopalnię odwiedzili Brytyjczycy, Niemcy, Włosi, Hiszpanie i Francuzi. Wśród zagranicznych przybyszów były także osoby pochodzące z bardzo odległych zakątków świata, jak Mauretania czy Antigua. Rekordową liczbę zwiedzających odnotowano także w tężni solankowej usytuowanej obok kopalni. Aż 195 tys. turystów zdecydowało się poznać obiekt, który po raz drugi wykorzystano także jako salę koncertową, w której odbył się koncert w ramach festiwalu „WieliczkArt”. W lutym 2019 roku tężnia solankowa zadebiutowała także w roli lodowiska. W minionym roku wzrosła także liczba osób korzystających z rehabilitacyjno-leczniczych turnusów w podziemiach kopalnianego uzdrowiska. Rosnąca z roku na rok liczba zwiedzających nie tylko cieszy, ale i zobowiązuje do wprowadzania ciągłych zmian w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, dzięki którym wędrówka po kopalni odbywa się w sposób bardziej komfortowy i bezpieczny. 

***

Nadmierna prędkość pojazdów to główna przyczyna wypadków drogowych w naszym kraju. Stąd też, by zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach, w czwartym kwartale tego roku pojawi się 26 nowych fotoradarów. Umieszczenie nowych, dodatkowych urządzeń na drogach krajowych, powiatowych i wojewódzkich, to pierwsza część przedsięwzięcia, które zakłada w dalszym terminie instalację kamer na skrzyżowaniach świetlnych i przejazdach kolejowych. Ponadto, planowana jest wymiana wyeksploatowanych fotoradarów funkcjonujących na drogach krajowych. Polska posiada jedną z najmniejszych ilości tych urządzeń w Europie. Szacuje się, że jeden fotoradar przypada na obszar ok. 1 tys. km². Dla porównania, w Belgii, Wielkiej Brytanii czy Włoszech, na tę samą powierzchnię przypada od 20 do 33 tych urządzeń. 

ela
Źródło: TVP Info.pl, PolskaTimes.pl, Dziennik Polski.