Czym jest miłość bezwarunkowa?

ewa  kampelmann

Gdy słyszymy o miłości bezwarunkowej, kojarzymy ją z miłością matki do dziecka bądź miłością między rodzeństwem. Wzmocnienie uczucia, otoczenie zaufaniem, wsparciem, uprzejmością, braniem odpowiedzialności – te i wiele innych czynników składa się na piękno miłości bezwarunkowej.

Czy jest miejsce dla tego typu miłości w związku romantycznym? I jakie są jej elementy, nad którymi można pracować? Jak wszystko w życiu, również i praca nad relacją jest procesem długotrwałym, w którym wymagana jest konsekwencja, a niezbędnym elementem otwarta i bezpośrednia komunikacja. Oto kilka z elementów składowych zdrowej relacji:

1.    Miłość bezwarunkowa charakteryzuje się równością stron. Występuje w takiej relacji brak kontraktu na zasadzie - ja zrobię coś dla Ciebie, to Ty odwzajemniasz się czymś dla mnie. Relacja, w której kochamy bez oczekiwania czegoś w zamian od drugiej osoby pokazuje czystość intencji i pozwala skoncentrować się na uczuciu, omijając zaspokajanie wzajemnych potrzeb.
2.    W tego typu miłości nawigowanie konfliktu jest łatwiejsze. Każda ze stron czuje, że ma wystarczająco dużo przestrzeni na wypowiedzenie swojej opinii. W każdej relacji zdarzają się bowiem konflikty i jest to naturalna konsekwencja dzielenia z kimś życia. To, jak podchodzimy do rozwiązania konfliktu rzutuje na jakości danej relacji. Jeśli dwie osoby są w stanie stawić czoło sytuacji konfliktowej z szacunkiem i spokojem, świadczy to o skupieniu się na szukaniu rozwiązania, a nie udowodnienia swojej racji.
3.    Zgoda na przestrzeń dla siebie jest kolejnym ważnym elementem zdrowej relacji. Dorośli, którzy darzą się nawzajem zaufaniem nie mają problemu z daniem drugiej osobie przestrzeni oraz czasu przeznaczonego tylko dla tej osoby. Takie rozwiązanie sprzyja temu, by każdy miał swobodę, by zająć się tylko swoimi sprawami, swoimi przemyśleniami lub zainteresowaniami, poczuć kontrole nad swoimi decyzjami i być dyspozycyjnym, kiedy ten czas dzieli się z drugą osobą. Wtedy odczuwa się z tego jeszcze większą przyjemność, bo nie jest to czas wymuszony, lecz chciany. 
4.    Pozwolenie partnerowi na bycie autentycznym sobą, inwestowanie w rozwój i otwartość na wprowadzenie zmian, kiedy ta druga osoba jest na to gotowa. Naiwnym jest sądzenie, że nikt się nie zmienia. Byłoby to nawet krzywdzące dla jednostki i niezdrowe dla relacji, gdybyśmy przez wiele lat trwania związku ani trochę się nie zmienili. Nie można zatem oczekiwać od partnera, że się nie zmieni. Zdrowszym podejściem jest zaakceptowanie tego faktu i pozwolenie na pójście głosem pasji, zaufanie, że kierunek, w którym się rozwijamy będzie zbliżony. Jeśli druga osoba poczuje z naszej strony wsparcie, bardziej prawdopodobne będzie, że w tym rozwoju pójdziemy wspólną drogą.
5.    Poświęcanie uwagi, pytanie o samopoczucie, okazywanie szacunku, na jaki druga osoba zasługuje to kolejne z filarów miłości bezwarunkowej. Bycie uchem, gdy druga osoba potrzebuje coś z siebie wyrzucić, ale prawdziwe wysłuchanie, do końca, zamiast dawać rady w pół zdania.
6.    Dzielenie się obowiązkami domowymi tak, aby obie osoby czuły się we wspólnym domu bezpiecznie i dbały o to, by to wspólne miejsce było dla nich przyjemne. Jasne omówienie, kto czym się zajmuje, ustalenie rutyny życia domowego sprzyja jasności co do tego wymiaru, powodując, że nikt nie czuje się za bardzo obarczony obowiązkami codziennego życia.
7.    Zdrowa komunikacja i kontakt wzrokowy pomagają na uzyskanie prawdziwego połączenia na poziomie ludzkim, tak łatwo wybieranym przez cyfrową komunikację. Wspólne spędzanie czasu, bycie naprawdę dostępnym i obecnym. Jakość naszej obecności bezpośrednio wpływa na jakość naszej relacji z drugą osobą. Jeśli nie potrafimy odłączyć się od telefonów i telewizorów, nie będziemy w stanie być świadomie obecnymi w rozmowie, ani w chwili dzielonej z drugą osobą. Można umówić się na wspólne planowanie sposobu, w jaki chcemy spędzić wolny czas: aktywności fizyczne, wydarzenia kulturalne, spacery, wycieczki itp.

ewa