Emerytury - dla kogo i po jakim czasie?
Emerytury - dla kogo i po jakim czasie?

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub pracują jako pomocnicy, posiadają status pracowników samozatrudnionych. Posiadają także prawo do ubiegania się o emeryturę w Belgii.

Poniżej znajdują się ogólne informacje o belgijskim systemie emerytalnym:

1. Świadczenia emerytalno-rentowe

Wysokość emerytury będzie zależała od sytuacji rodzinnej (czyli od tego, czy osoba ubiegająca się o świadczenia jest samotna, czy też mieszka ze współmałżonkiem) oraz od stażu pracy i wysokości osiąganych w okresie aktywności zawodowej dochodów.

a. Wiek emerytalny Od 1-ego stycznia 2009, ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
b. Udokumentowanie przebiegu kariery zawodowej Staż pracy można udowodnić za pomocą zaświadczenia uzyskanego w kasie ubezpieczeń społecznych, do której jest się zapisanym. Biuro wysyła wykaz do krajowego instytutu ubezpieczeń społecznych dla pracowników niezależnych (INASTI), na kilka miesięcy przed przejściem na emeryturę.
c. Złożenie wniosku. Wniosek o emeryturę można złożyć na 12 miesięcy przed planowanym przejściem na nią, w urzędzie miejskim odpowiednim do miejsca zamieszkania lub w biurze INASTI w regionie zamieszkania: http://www.inasti.be/fr/contact/index.htm.
d. Bonus emerytalny

Od 2007 roku, jeśli pracuje się mając powyżej 62 lat, ma się prawo do bonusu emerytalnego, który polega na zwiększeniu świadczenia emerytalno-rentowego o €172,24 na każdy kwartał zawarty w okresie poprzedzającym właściwy wiek emerytalny. Zaczyna się on 1-ego stycznia w roku, w którym osiąga się wiek 62 lata, lub ma się ukończone 44 lata kariery zawodowej i kończy się ostatniego dnia kwartału, który poprzedza początek emerytury, lub ostatniego dnia kwartału, w którym osiągnięty jest wiek 65 lat. W obecnej sytuacji prawnej, bonus stosowany jest w przypadku emerytur, które zaczynają się najpóźniej 1-ego grudnia 2012.

2. Emerytura na wypadek śmierci współmałżonka

Emerytura po śmierci współmałżonka przyznawana jest pozostałemu przy życiu małżonkowi i jej wysokość jest uzależniona od przebiegu kariery zawodowej zmarłego lub zmarłej. Aby z niej skorzystać, należy spełnić następujące warunki:

a. związek małżeński musi być zawarty co najmniej rok przed zgonem, chyba że:
* urodziło się dziecko ze związku małżeńskiego
* zgon spowodowany jest wypadkiem lub chorobą zawodową, która ujawniła się po zawarciu małżeństwa
* w momencie zgonu na utrzymaniu jest dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny przez któregokolwiek z małżonków.

b. należy mieć co najmniej 45 lat, chyba że:
* wychowuje się dziecko, które pozostaje na naszym utrzymaniu
* jest się niezdolnym do pracy (co najmniej 66% inwalidztwa).
* należy udokumentować przebieg historii pracy (jako osoby samozatrudnionej) zmarłego małżonka
* bonus emerytalny może być również przyznawany tym, którzy przyjmują emeryturę współmałżonka po jego śmierci.

3. Emerytura rozwiedzionego małżonka Osoby rozwiedzione, również w niektórych przypadkach mogą ubiegać się o świadczenia emerytalne po współmałżonku, oto kryteria które powinny być spełnione:

a. osiągnięty wiek emerytalny
b.udowodniony przebieg kariery zawodowej pracownika samozatrudnionego
c. złożenie wniosku
d. pozostanie w stanie wolnym
e. niekorzystanie z emerytury z poprzedniego związku małżeńskiego.

4. Wcześniejsza emerytura

Aby mieć prawo do wcześniejszej emerytury, należy mieć co najmniej 60 lat i 35 lat stażu pracy zawodowej. Jeśli przechodzi się na emeryturę przed osiągnięciem 65 lat, równoznaczne jest to ze zrzeczeniem się prawa do rewaloryzacji emerytury za każdy rok wcześniejszej emerytury:

a. emerytura w wieku 60 lat: do -25%
b. emerytura w wieku 61 lat: do -18%
c. emerytura w wieku 62 lat: do -12%
d. emerytura w wieku 63 lat: do -7%
e. emerytura w wieku 64 lat: do -3%

Niemniej jednak, można otrzymać wcześniejszą emeryturę bez potrącenia tych kwot, jeżeli ma się wystarczającą liczbę przepracowanych lat (czyli 42 lata).

5. Emerytura socjalna

Emerytura socjalna polega na świadczeniu, którego wysokość jest wyliczana na podstawie składek płaconych między 1956 a 1983 rokiem. W zasadzie jest wliczona do naszej emerytury lub emerytury po śmierci współmałżonka, ale jest płacona oddzielnie w następujących przypadkach:

- jeśli nie ma się prawa do emerytury
- jeśli wysokość emerytury jest niższa od wysokości emerytury socjalnej.

6. Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Jeśli pobiera się emeryturę/rentę lub emeryturę po śmierci współmałżonka, można prowadzić działalność niezależną, pod warunkiem, że zdeklaruje się ją w INASTI (krajowy instytut ubezpieczenia społecznego) najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności oraz nie przekracza się ściśle określonych dochodów: http://www.asti.partena.be/FR/baremes/revenus-pensions.html.

Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, wypłacanie emerytury zostanie zawieszone na okres jednego miesiąca (trzy miesiące w przypadku recydywy).
Jeśli dochody z tej działalności przekraczają o 15% lub więcej dozwoloną kwotę, wypłata emerytury zostanie całkowicie wstrzymana na cały rok kalendarzowy.
Jeśli dozwolona kwota zostanie przekroczona o mniej niż 15%, wypłata emerytury na dany rok kalendarzowy zostanie zawieszona w procencie odpowiadającym kwocie, o którą dopuszczalny limit został przekroczony.

7. Informacje dodatkowe

Przed osiągnięciem wieku 55 lat, można zrobić symulację wysokości własnej emerytury na portalu „Wszystko o emeryturach” (http://www.toutsurmapension.be/e-pension/ViewWelcome.do) lub zwrócić się do kasy ubezpieczeń społecznych.
W wieku 55 lat, INASTI dokona oszacowania naszej emerytury, pod warunkiem, że mieszka się w Belgii. Powyżej 55 lat, można otrzymać symulację wysokości emerytury w serwisie oszacowań INASTI, korzystając z formularza wniosku.
Po 65 roku życia, INASTI sprawdza nasze prawo do emerytury, pod warunkiem, że mieszka się w Belgii co najmniej od 15 miesięcy przed przejściem na emeryturę. Każda osoba mająca problem ze swoją emeryturą, może zgłosić się do serwisu mediacyjnego. E-mail: plainte@mediateurpensions.be.

Categories: 

Related Posts

About author

Obrazek użytkownika Redakcja Nowinki

Redakcja Nowinki